_UHT3581

Torrevecchia's Bronx; detail of two buildings in Bronx' north side.
Torrevecchia's Bronx; detail of two buildings in Bronx' north side.
Filename: 22.jpg
Copyright
Keywords:
"itlaiy" "rome" "torrevecchia" "bronx"